Powrót do: Pozostałe artykuły

Odmiany kukurydzy - na co zwrócić uwagę


Kukurydza jest trzecią pod względem powierzchni upraw rośliną na świecie. Wykorzystywana jest jako źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt. Na rynku dostępne są różnorodne odmiany kukurydzy. Różnią się one przeznaczeniem, wczesnością, zdolnością plonowania oraz wieloma innymi czynnikami. Dlatego wybierając nasiona kukurydzy warto dobrze się zastanowić nad tym czego potrzebujemy i w jakich warunkach będzie ona uprawiania.

Podział odmiany kukurydzy ze względu na typ użytkowania oraz okres wegetacji

Ze względu na typ użytkowania odmiany kukurydzy https://nasionawronkowski.pl/kukurydza/ dzielimy na wczesne i późne. Między tymi dwiema odmianami znajdują się odmiany średnio-wczesne oraz średnio-późne.

Wczesność odmiany kukurydzy definiuje się za pomocą współczynnika FAO i na tej podstawie dobiera gatunek, chociażby do regionu Polski, gdzie będzie uprawiany. Ze względu na typ użytkowania nasiona kukurydzy dzielą się natomiast na odmiany na ziarno, odmiany na kiszonkę oraz odmiany mieszane, ziarnowo-kiszonkowe.

Co wyróżnia odmiany kukurydzy na kiszonkę?

Odmiany_kukurydzyOdmiany kukurydzy przeznaczone na kiszonkę charakteryzują się bardzo wysoką zdrowotnością. Dodatkowo szybko wzrastają, szczególnie w okresie początkowym. Oczekuje się, że nasiona kukurydzy na kiszonkę będą dawać wysoki plon ogólny suchej masy.

Poza tym muszą cechować się dużym udziałem kolb. Ze względu na przeznaczenie na karmę dla zwierząt wegetatywne części roślin muszą być dobrze strawne. Oczekiwana zawartość suchej masy w całych roślinach z tej kategorii powinna wynosić 30%. Aby to osiągnąć należy wybierać odmiany kukurydzy o odpowiednio dobranej wczesności.

Na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o rośliny uprawiane na ziarno?

Nasiona kukurydzy na ziarno muszą nie tylko dawać wysoki plon. Powinny być również odporne na różnego rodzaju patogeny, czynniki atmosferyczne oraz wylęganie. Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy rzutuje na opłacalność całej produkcji.

Zazwyczaj do uprawy kukurydzy na ziarno proponuje się odmiany typu dent, nie flint. Nasiona kukurydzy tego rodzaju są nieco bardziej wrażliwe na chłody, później kwitną oraz cechują się wolniejszym rozwojem początkowym, ale w ogólnym rozrachunku mają wyższy potencjał plonowania.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.